Akcie OkO SPZ!

Akcie OkO SPZ! 1

 

Strelecké preteky:

 

 

Skúšky psov:

  1. Farbiarské skúšky stavačov a aj malých plemien - 08.07.2023 Senec
  2. Farbiarké skúšky duričov - 02.09.2023 Kostolná pri Dunaji
  3. Jesenné skúšky stavačov a aj malých plemien - 21.10.2023 Most pri Bratislave

Pripomíname, že prihlášky na skúšky psov sa podávajú najneskôr do jedného mesiaca pred termínom skúšky!!!!

Oznamy!

 

Vzhľadom k tomu, že boli zrušené opatrenia súvisiace so šírením koronavíru je kancelária OkO SPZ Senec otvorená v normálnom režime! Vstup do kancelárie je povolený výhradne s rúškou/respirátorom!!!!!

(Tel.: 0903216970, email: senec@opk.sk)

Oznámenie o konaní kontrolných strelieb pre členov OPK Senec:

Kontrolné streľby sa budú konať v dňoch 01.09. - 30.09.2023 na strelnici EMEL v Blatnom, počas prevádzkovej doby strelnice ( Utorok - Nedeľa 09:00 - 17:00 hod.).

POZVÁNKA!!!

Predstavenstvo Okresnej organizácie SPZ v Senci z dôvodu prípravy Snemu Okresnej organizácie SPZ v Senci  pozýva všetkých nezaradených členov OkO SPZ Senec:  

dňa 30.3.2022 /streda/ do priestorov kancelárie OkO SPZ Senec, Lichnerová 33, Senec so začiatkom o 15,oo hod.

na zasadnutie nezaradených členov SPZ /bez členstva v PZ OkO SPZ / s nasledovným programom:

  1. Informácia o príprave Snemu Okresnej organizácie SPZ v Senci
  2. Voľba delegátov a náhradníkov na snem OkO SPZ v Senci podľa stanoveného kľúča

Očakávame Vašu účasť