Akcie OkO SPZ!

Deň sv. Huberta - Poľovnícky deň - v súvislosti so šírením koronavírusu je pravdepodobné, že sa táto akcia nebude konať:

Dňa 16.05.2020 sa uskutoční pri príležitosti osláv mesiaca poľovníctva "Deň sv. Huberta - Poľovnícky deň", v čase od 09:00 do 16:00 hod. na Slnečných jazerách v Senci v priestoroch karavanového kempu. Na podujatí bude prebiehať veľa sprievodných kultúrnych a spoločenských akcií s prezentáciou vozidiel TOYOTA ako aj so súťažou vo varení poľovníckeho guľášu.

Strelecké preteky:

Akcie OkO SPZ! 1


Skúšky psov:

  1. Farbiarske skúšky stavačov a malých plemien - 18.07.2020 - Sv. Martin, Senec
  2. Jesenné skúšky stavačov a malých plemien - 24.10.2020 - Senec

Pripomíname, že prihlášky na skúšky psov sa podávajú najneskôr do jedného mesiaca pred termínom skúšky!!!!

Oznamy!

Vzhľadom k tomu, že boli zrušené opatrenia súvisiace so šírením koronavíru je kancelária OkO SPZ Senec otvorená v normálnom režime! Vstup do kancelárie je povolený výhradne s rúškou!!!!!

(Tel.: 0903216970, email: senec@opk.sk)