Lichnerová 33
903 01 Senec

ŠTRUKTÚRA OKO SPZ

Okresnú organizáciu Slovenského poľovníckeho zväzu tvoria poľovnícke združenia a ich členovia v okrese Senec. V Okresnej organizácii SPZ môžu byť organizovaní aj tí členovia SPZ, ktorí nie sú členmi poľovníckych združení v okrese Senec ale máju tu trvalý pobyt.

Orgány Okresnej organizácie SPZ sú:
Okresný snem
Okresná rada
Predstavenstvo Okresnej organizácie SPZ
Dozorná rada Okresnej organizácie SPZ

Výkon činnosti Okresnej organizácie SPZ vykonáva predstavenstvo Okresnej organizácie SPZ v tomto zložení:

P.č. Funkcia Meno
1. Predseda OkO SPZ Imrich ŠIMONIČ
2. Tajomník OkO SPZ Ing. Pavol KURUC
3. Predseda ekonomicko - legislatívnej kom. Richard JURICKÝ

4.

 

5.

Predseda kynologickej a poľovníckej kom.

Predseda osvetovo-streleckej komisie

Jozef RÉVAY

 

Gejza Kajoš

Okresná rada SPZ v Senci pozostáva z predstavenstva OkO SPZ, dozornej rady OkO SPZ a týchto členov:

 

P.č. Meno
1. Ján VESELKA
2. Ing. Jozef ELŠÍK
3. Ing. Karol KVÁL
4. Matús LÓRAND
5. Ing. Martin NAGY
6. Imrich FÜLE
7. Zoltán BATOŠKA
8. Juraj ĎURĎOVIČ
9. Tibor FARKAŠ
10. Jozef LUCIAK
11. Ing. Igor INGELI
12.  
13.  
14.  
15.  

 

Dozorná rada Okresnej organizácie SPZ v Senci pozostáva z týchto členov:

P.č.

Funkcia

Meno

1.

Predseda

JUDr. Mikuláš PINNEL

2.

člen

Ing. Jozef ELŠÍK

3.

člen

Ing. Peter GREGUŠ

4.

člen

František KVASŇOVSKÝ

5.

člen

Luboš PODMANICKÝ

 

Ekonomicko - legislatívna komisia:

P.č. Funkcia Meno
1. Predseda Richard JURICKÝ

Členovia:

- Ján Dubčák

- Dávid Mikóczi

Osvetovo - strelecká komisia:

Osvetová sekcia komisie:

P.č. Funkcia Meno
1. Predseda Gejza KAJOŠ
2. Člen Ervín Dömötör
3. Člen Zoltán Miklós
4. Člen  
5. Člen  

Strelecká sekcia komisie:

- Marek Ryba

- Štefan Bogár

- Robert Hoboth

- Ján Matejčík

- Štefan Fülöp

- Róbert Fülöp

Kynologicko - poľovnícka komisia:

P.č. Funkcia Meno
1. Predseda Jozef RÉVAY

Členovia kynologickej sekcie komisie:

- Marek Sabo

- Robert Sabo

- Ivan Luciak

- Peter Kvasňovský

- Juraj Ďurďovič

Členovia poľovníckej sekcie komisie:

- Ing. Pavol Kuruc

- Ing. Peter Greguš

- Imrich Šimonič

 Copyright 2020 by opksenec.sk Developed by Nive

envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram