Lichnerová 33
903 01 Senec

ŠTRUKTÚRA OKO SPZ

Okresnú organizáciu Slovenského poľovníckeho zväzu tvoria poľovnícke združenia a ich členovia v okrese Senec. V Okresnej organizácii SPZ môžu byť organizovaní aj tí členovia SPZ, ktorí nie sú členmi poľovníckych združení v okrese Senec ale máju tu trvalý pobyt.

Orgány Okresnej organizácie SPZ sú:
Okresný snem
Okresná rada
Predstavenstvo Okresnej organizácie SPZ
Dozorná rada Okresnej organizácie SPZ

Výkon činnosti Okresnej organizácie SPZ vykonáva predstavenstvo Okresnej organizácie SPZ v tomto zložení:

P.č. Funkcia Meno
1. Predseda OkO SPZ Imrich ŠIMONIČ
2. Tajomník OkO SPZ Ing. Pavol KURUC
3. Predseda ekonomicko - legislatívnej kom. Richard JURICKÝ
4. Predseda kynologickej a poľovníckej kom. Jozef RÉVAY

Okresná rada SPZ v Senci pozostáva z predstavenstva OkO SPZ, dozornej rady OkO SPZ a týchto členov:

 

P.č.Meno
1.Timotej PÁLENÍK st.
2.Ing. Jozef ELŠÍK
3.Ing. Karol KVÁL
4.Matús LÓRAND
5.Ing. Martin NAGY
6.Imrich FÜLE
7.Ing. Peter HERMANN
8.František KVAŠŇOVSKÝ
9.Tibor FARKAŠ
10.Jozef LUCIAK
11.Ing. Eugen JURÁŠEK
12.Ing. Igor INGELI
13.Mgr. Ladislav BALOGH
14.Zoltán BATOŠKA
15. 

 

Dozorná rada Okresnej organizácie SPZ v Senci pozostáva z týchto členov:

 

P.č.FunkciaMeno
1.PredsedaJUDr. Mikuláš PINNEL
2.členIng. Jozef ELŠÍK
3.členFrantišek KVASŇOVSKÝ

 

Ekonomicko - legislatívna komisia:

 

P.č.FunkciaMeno
1.PredsedaRichard JURICKÝ

Osvetovo - strelecká komisia:

 

P.č.FunkciaMeno
1.PredsedaGejza KAJOŠ
2.ČlenRudolf Reingraber
3.ČlenErvín Dömötör
4.ČlenAnna Hasprunová
5.Člen 

 

Kynologicko - poľovnícka komisia:

 

P.č.FunkciaMeno
1.PredsedaJozef RÉVAY

 Copyright 2020 by opksenec.sk Developed by Nive

envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram