Lichnerová 33
903 01 Senec

15. januára 2020

Poľovné lístky - Postup pri predlžovaní a vydávaní poľovného lístka pre občana SR:

 

Pre predĺženie alebo vydanie 5, resp. 10 ročného poľovného lístka (ďalej len PL), ktoré sa zahajuje od 01.10. daného roka do 30.11. daného roka, je potrebné predložiť:

- "Žiadosť o vydanie alebo predĺženie poľovného lístka " 

- 2 ks aktuálnej fotografie v rozmere 3x3,5 cm,

Zároveň v zmysle smernice EU o GDPR aj:

- "Súhlas dotknutej osoby k žiadosti o vydanie PL",

- "Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov OPK",

-"Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov OkO SPZ",

- "Súhlas člena Slovenského poľovníckeho zväzu so správou poistenia" a

- potvrdenie o vykonaní kontrolných strelieb.

Všetky tlačivá nájdete na stiahnutie v sekcii "Tlačivá na stiahnutie" !

Poplatok za predĺženie PL na 5 rokov je 30,- €, resp. 10 rokov je 60,- € a vydanie PL na 5 rokov je 60,- €, resp. na 10 rokov je 120,- €. Zároveň sa pri predlžovaní alebo vydaní PL platí členský príspevok do SPZ a poistenie na 5 rokov v sume 150,- € resp. na 10 rokov v sume 300,- €. Na základe toho Vám bude predĺžený alebo vydaný PL na ďalších 5, resp. 10 rokov.

 

 

 

 

 

 Copyright 2024 by opksenec.sk Developed by Nive

envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram