Lichnerová 33
903 01 Senec

15. januára 2020

Poľovné lístky - Postup pri predlžovaní a vydávaní poľovného lístka pre občana SR:

Pre predĺženie alebo vydanie 5, resp. 10 ročného poľovného lístka (ďalej len PL), ktoré sa zahajuje od 01.10. daného roka do 30.11. daného roka, je potrebné predložiť „Žiadosť o vydanie alebo predĺženie poľovného lístka“ spolu s 2 ks aktuálnej fotografie v rozmere 3x3,5 cm, zároveň v zmysle smernice EU o GDPR aj "Súhlas dotknutej osoby k "Žiadosti o vydanie/predĺženie platnosti poľovného lístka", Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov OPK, Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov OkO SPZ, Súhlas člena Slovenského poľovníckeho zväzu so správou poistenia a potvrdenie o vykonaní kontrolných strelieb. Poplatok za predĺženie PL na 5 rokov je 20,- €, resp. 10 rokov je 40,- € a vydanie PL na 5 rokov je 40,- €, resp. na 10 rokov je 80,- €. Zároveň sa pri predlžovaní alebo vydaní PL platí členský príspevok do SPZ a poistenie na 5 rokov v sume 110,- € resp. na 10 rokov v sume 220,- €. Na základe toho Vám bude predĺžený alebo vydaný PL na ďalších 5, resp. 10 rokov.

 Copyright 2020 by opksenec.sk Developed by Nive

envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram