Lichnerová 33
903 01 Senec

ŠTRUKTÚRA OPK

ŠTRUKTÚRA OPK

Obvodnú poľovnícku komoru Senec tvoria poľovnícke združenia / poľovnícke spoločnosti a ich členovia v okrese Senec. V Obvodnej poľovníckej komore Senec sú organizovaní aj tí členovia SPZ, ktorý nie sú členmi poľovníckych združení v okrese Senec.

Orgány OPK Senec sú:

Konferencia OPK
Predstavenstvo OPK
Disciplinárna komisia OPK
Dozorná rada OPK

Výkon činnosti OPK Senec vykonáva predstavenstvo OPK Senec v tomto zložení:

P.č.

Funkcia

Meno

1.

Predseda

Imrich ŠIMONIČ

2.

Tajomník

Ing. Pavol KURUC

3.

Predseda streleckej kom.

Marek Ryba

4.

Predseda poľovníckej  kom.

Jozef BOLEK

5.

Predseda ekonomickej kom.

Ing. Pavol MUŽÍK

6.

Predseda kynologickej kom.

Jozef RÉVAY

7. Predseda osvetovej kom. Gejza KAJOŠ
8. Predseda dozornej rady Richard Jurický

9.

Predseda disciplinárnej komisie

JUDr. Mikuláš PINNEL

Členovia Dozornej rady OPK Senec:

Ján DUBČÁK
František KVASŇOVSKÝ

Členovia Disciplinárnej komisie OPK Senec:

Tomáš Heringeš

Ing. Jozef Elšík

Ľuboš Podmanický

Ing. Peter Greguš

 Copyright 2024 by opksenec.sk Developed by Nive

envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram