Lichnerová 33
903 01 Senec

15. januára 2020

Oznamy

Vzhľadom k tomu, že boli zrušené opatrenia súvisiace so šírením koronavíru je kancelária OPK Senec otvorená v normálnom režime! Vstup do kancelárie je povolený výhradne s rúškou!!!!!

(Tel.: 0903216970, email: senec@opk.sk)

OZNÁMENIE:

Predstavenstvo OPK Senec z dôvodu voľby delegátov na výročnú konferenciu OPK Senec pozýva nezaradených členov OkO SPZ a OPK Senec v poľovných združeniach a spoločnostiach na deň 06.09.2019 o 18:00 hod. týchto nezaradených členov za OkO SPZ a OPK Senec do kancelárie OPK Senec, Lichnerova 33, Senec

Pozvánka na výročnú  konferenciu OPK Senec!

Na základe § 18 ods. 6 Stanov SPK zvolávam zasadnutie výročnej konferencie Obvodnej poľovníckej komory Senec (ďalej len OPK), na deň:

13.09.2019 o 17:00 hod.

Program konferencie:

 1. Otvorenie a voľba pracovného predsedníctva
 2. Schválenie programu rokovania, schválenie volebného a rokovacieho poriadku
 3. Voľba zapisovateľa, overovateľov, návrhovej, volebnej a mandátovej komisie
 4. Správa mandátovej komisie
 5. Diskusia
 6. Voľba orgánov OPK
 7. Voľba delegátov na II. Výročný snem SPK
 8. Správa volebnej komisie
 9. Správa návrhovej komisie
 10. Uznesenie obvodnej konferencie OPK
 11. Záver

Konferencia sa bude konať v kancelárii OPK Senec, Lichnerova 33, Senec


 Copyright 2020 by opksenec.sk Developed by Nive

envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram