Lichnerová 33
903 01 Senec

Akcie OPK

 

Zahájenie poľovníckeho kurzu!

Oznamujeme záujemcom o získanie poľovníckeho lístka, že naša OPK Senec zaháji koncom septembra 2023 poľovnícky kurz. Prihlášky je možné podať výhradne emailom priebežne (email: senec@opk.sk)!

Kynologické podujatia:

Obvodná poľovnícka komora organizuje  v roku 2023 skúšky psov:
  1. Farbiarské skúšky stavačov a aj malých plemien - 08.07.2023 Senec
  2. Farbiarké skúšky duričov - 02.09.2023 Kostolná pri Dunaji
  3. Jesenné skúšky stavačov a aj malých plemien - 21.10.2023 Most pri Bratislave
Pripomíname, že prihlášky na skúšky psov sa podávajú najneskôr do jedného mesiaca pred termínom skúšky!!!!
 

Strelecké podujatia:

 Copyright 2024 by opksenec.sk Developed by Nive

envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram