Lichnerová 33
903 01 Senec

Akcie OPK

Zahájenie poľovníckeho kurzu!

Oznamujeme záujemcom o získanie poľovníckeho lístka, že naša OPK Senec zaháji v roku 2020 poľovnícky kurz až po skončení opatrení súvisiacich s koronavírus.
Prihlášky je možné podať výhradne emailom priebežne!

Deň sv. Huberta - poľovnícky deň - je pravdepodobné, že v súvislosti s koronavírusom sa poľovnícky deň nebude konať!

Obvodná poľovnícka komora organizuje  16.05.2020 "Deň sv. Huberta - Poľovnícky deň". Podujatie sa bude konať na Slnečných jazerách v Senci v čase od 10:00 do 15:00 hod. Počas podujatia budú prebiehať:

-súťaž vo varení poľovníckeho guľáša,

- rôzne vystúpenia umeleckých a záujmových súborov,

- prehliadka automobilov s možnosťou testovacích jázd,

- ukážky dravého vtáctva,

- vystúpenie skupiny historického šermu,

- atď

Kynologické podujatia:

Obvodná poľovnícka komora organizuje  v roku 2020 skúšky psov a to:

- Farbiarske skúšky malých plemien, 18.07.2020, Svätý Martin, Senec

- Farbiarske skúšky stavačov, 18.07.2020, Svätý Martin, Senec

- Jesenné skúšky malých plemien, 24.10.2020, Senec

- Jesenné skúšky stavačov, 24.10.2020, Senec


Organizačné pokyny pre chovateľskú prehliadku trofejí OPK Senec a výstavu trofejí OPK Senec

V zmysle pokynu Slovenskej poľovníckej komory č.: 251/2020 z 11.03.2020  sa konanie hodnotiteľskej ako aj  výstavnej časti CHPT ruší do odvolania v súvislosti s opatreniami ku koronavírusu!!!!


Hodnotenie trofejí bude vykonávané v kancelárii OPK Senec a výstava trofejí sa uskutoční Kultúrnom dome v obci Tomášov!
Program CHPT a výstavy trofejí OPK Senec:
- 24.3.2020 v čase od 12:00 do 16:00 hod. preberanie trofejí (kancelária OPK Senec)
- 24.3.2020 v čase od 12:00 do 22:00 hod. hodnotenie trofejí (kancelária OPK Senec)
- 27.3.2020 v čase od 13:00 do 20:00 hod. otvorenie a verejná výstava trofejí (KD Tomášov)
- 28.3.2020 v čase od 08:30 do 15:00 hod. verejná výstava trofejí (KD Tomášov)
- 28.3.2020 v čase od 12:00 do 15:00 hod. porada hospodárov PZ/PS (KD Tomášov)
- 28.3.2020 v čase od 15:00 hod odovzdávanie trofejí hospodárom PZ a PS

 Copyright 2020 by opksenec.sk Developed by Nive

envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram